2021 Yılında e-Defter ve Belge Uygulama hatasında Uygulanacak Cezalar :

 

Cezayı Gerektiren Fiiller:

2021 Yılı Ceza

 Alt Sınırı

2021 Yılı Ceza

 Yıllık Üst Sınırı

 

 

 

Elektronik irsaliyenin hiç düzenlenmemesi ya da düzenlense bile araçta  görüntülenebilir bir formatta bulundurulmaması halinde (VUK 353/II-2 bendi gereğince özel usulsüzlük cezası)

380 TL

190.000 TL

 

 

 

E-irsaliyede yer alan bilgilerin sonradan değiştiğinin tespiti halinde veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde (VUK 353/II-2 bendi gereğince özel usulsüzlük cezası)

380 TL

190.000 TL

 

 

 

e-Fatura kullanıcısına e-Arşiv fatura düzenlenmesi halinde (VUK 353/II-2 bendi gereğince özel usulsüzlük cezası )

Fatura tutarının %10'u, fatura başına en az 380 TL

190.000 TL

 

 

 

Elektronik olarak düzenlenmesi gereken faturanın kağıt olarak düzenlenmesi (VUK 353/II-2 bendi gereğince özel usulsüzlük cezası)

Fatura tutarının %10'u, fatura başına en az 380 TL

190.000 TL

 

 

 

e-Arşiv faturaların raporlanmaması (Eletronik bildirimde yapılan eksik bildirim niteliği, Vergi Usul Kanununun 352/II-7 nci maddesine göre "ikinci derece usulsüzlük" cezası)

130 TL

 
 

 

 

Faturaların istenilen içerikte olmaması (Teknik kılavuzda belirtilen XML içerisindeki alanların doğru kullanılmaması) (VUK 352/II-7 nci maddesine göre "ikinci derece usulsüzlük" cezası )

130 TL

 

 

 

 

Fatura üzerinde zorunlu olan bilginin eksik olması veya hiç yazılmaması (VUK 352 "birinci derece usulsüzlük" cezası)

240 TL

 
 

 

 

Belge sıra numarası atlaması (VUK 352/II-7 nci maddesine göre "ikinci derece usulsüzlük" cezası) 130 TL  
     
Elektronik ortamda saklanan belgelerin ibraz edilememesi (TTK (Md.86, 562/1-f) 10.242 TL  
     
Defterlerdeki yazımların ve diğer gerekli kayıtların eksiksiz doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılmaması (TTK (Md.65/2, 562/1-d) VUK 352 "birinci derece usulsüzlük" cezası) TTK-10.242 TL VUK-240 TL  
     
Defterlerin Türkçe tutulmaması (TTK (Md.65/1, 562/1-d) VUK 352 "birinci derece usulsüzlük" cezası) TTK-10.242 TL VUK-240 TL  
     
Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarının yaptırılmaması (TTK (Md.64/3, 562/1-c)VUK 352 "birinci derece usulsüzlük" cezası ) TTK-10.242 TL VUK-240 TL  
     
Ticari defterlerin açılış-kapanış onayları dışındaki beratların süresinden sonra yüklenmesi (VUK 353/II-2 bendi gereğince özel usulsüzlük cezası) 380 TL 190.000 TL
     
Ticari defterlerin dayanağını oluşturan belgelerde ticaret unvanının, işletmenin merkezinin, ticaret sicili numarasının ve şirket internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise internet sitesi adresinin gösterilmemesi, internet sitesi yükümlülüğü olan sermaye şirketlerince bu bilgilerin internet sitesine konulmaması (*TTK (Md.39/2, 51/2) **VUK 352 "birinci derece usulsüzlük" cezası) TTK-5.115 TL VUK-240 TL  
     
Defterlerin üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulmaması (TTK (64/1, 562/1-a)VUK 352 "birinci derece usulsüzlük" cezası) TTK-10.242 TL VUK-240 TL  
     

                            GİB Duyurusu                                                               E-Defter Başvurusu