2021 Yılında e-Defter Uygulamasına Geçmek Zorunda Olan Mükellefler:

 

E-Defter Uygulamasına Geçmek Zorunda Olan Mükellef Grupları

E-Faturaya Geçme Süresi

E-Deftere Geçme Süresi

 

 

 

2018 Veya 2019 Yıllarının Birinde Veya Her İkisinde  Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) Tutarı 5 Milyon TL Ve Üzerinde Olanlar,

1.07.2020

1.01.2021

 

 

 

2020 Yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397'inci Maddesinin 4'üncü Fıkrası Uyarınca, Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartlarını Taşıyanlar,

 

1.01.2021

 

 

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan 2020 yılında lisans alanlar, lisans alımının  gerçekleştirildiği ayı izleyen 4. ayın başından itibaren, e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olduklarından, 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında e-faturaya geçen/geçmek zorunda olanlar,

Lisans Tarihini İzleyen  4. Ayın Başından İtibaren

1.01.2021

 

 

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2020 yılında gerçekleştirenler, imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen 4. ayın başından itibaren, e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olduklarından, bu kapsamda 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında e-faturaya geçen/geçmek zorunda olanlar.

Faaliyete Başladıkları 4. Ayın Başından İtibaren

1.01.2021

 

 

 

2019 Yılında aracı hizmet sağlayıcılığı, internet reklamcılığı hizmet aracılığı ile internet ortamında ilan yayıncılığı faaliyetinde bulunanlar.

1.07.2020

1.01.2021

 

 

 

2020 Yılı içinde aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar, bu işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olduklarından, 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında e-faturaya geçen/geçmek zorunda olanlar.

İşe Başlama Tarihinden İtibaren 3 Ay İçinde

1.01.2021

 

 

 

2020 Yılı içinde 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal  etmek faaliyete başlayan mükellefler, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak  e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olduklarından, 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında e-faturaya geçen/geçmek zorunda olanlar.

İşe Başlama Tarihinden İtibaren 3 Ay İçinde

 

1.01.2021

 

 

 

2020 Yılında Brüt Satış Hasılatı (Veya Satışları İle Gayrisafi İş Hasılatı) Tutarı 5 Milyon TL Ve Üzerinde Olanlar. 1.07.2021 1.01.2022
     

                            GİB Duyurusu                                                               E-Defter Başvurusu