Muammer IŞIK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Giresun, Anonim Şirket ve Kooperatiflerde Genel kurul, olağan üstü genel kurul evrak ve işlemleri     

 
 
GENEL KURUL İÇİN İSTENEN BELGELER
ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL İÇİN İSTENEN BELGELER
 
OLAĞAN GENEL KURUL   
 1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe 
 2. Gündem 
 3. Hazirun Cetveli 
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu 
 5. Denetim kurulu raporu 
 6. Bilanço 
 7. Kar/Zarar cetveli 
 8. Genel kurul toplantı tutanağı (Noter tasdikli) 
 9. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri görev yazısı (Noter Tasdikli) 
 10. T.T.K. 371. maddeye göre yapılmamışsa ortaklara duyuru belgesi 
 11. Anasözleşme değişikliği varsa 2 adet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı Tadil metni
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
 1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe 
 2. Gündem 
 3. Hazirun cetveli 
 4. Genel kurul toplantı tutanağı (Noter tasdikli) 
 5. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet komiseri görev yazısı (Noter tasdikli) 
 6. T.T.K. 371. maddeye göre yapılmamışsa ortaklara duyuru belgesi 
 7. Anasözleşme değişikliği varsa 2 adet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metni 
KOOPERATiF GENEL KURUL İÇİN İSTENEN BELGELER 
 
OLAĞAN GENEL KURU
 1. Ticaret Sicili Memuruğu hitaben dilekçe 
 2. Gündem 
 3. Gündemin Ortaklara Duyurusuna İlişkin Belge 
 4. Duyuru imza karşılığı yapılmış ise imzalı liste 
 5. Gazete yolu ile yapılmış ise gazete 
 6. Posta ile yapılmış ise posta listesi 
 7. Mahalli örf ve adete yapılmış ise (Köy, kasaba vs.yerlerde) ilana ilişkin tutanak veya hoparlör ile yapılmış ise hoparlör ücret makbuzu 
 8. Hazirun Cetveli 
 9. Genel kurul toplantı tutanağı (Noter tasdikli) 
 10. Adresli ortaklar listesi 
 11. Toplantı Bakanlık Temsilcisi katılmamış ise; Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınacak temsilci katılmadığına ilişkin yazı 
 12. Yönetim kurulu faaliyet raporu 
 13. Denetim kurulu faaliyet raporu 
 14. Bilanço 
 15. Kar/Zarar cetveli 
 16. Anasözleşme değişikliği varsa Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metni 
   
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
 
 1. Ticaret Sicili Memurluğuna hitaben dilekçe
 2. Gündem 
 3. Ortaklar listesi (adresli) 
 4. Gündemin ortaklara duyuru belgesi (Yukarıda 3. Maddede belirtilen şekilde)
 5. Genel kurul toplantı tutanağı (Noter tasdikli)
 6. Hazirun cetveli
 7. Bakanlık temsilcisi katılmamış ise (Bakanlıktan alınacak yazı) 
 8. Anasözleşme değişikliği varsa 2 adet Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metni.
 
 
Skip Navigation Links
İnternet Vergi Dairesi
E-Beyanname
E-Bildirge
E-İşçi Giriş-Ayrılış
SGK Vizite Giriş Sistemi
Vergi Takvimi
TC Kimlik No Sorgulama
Mevzuat Bilgi Sistemi
Resmi Gazetede Bugün
Giresun Defterdarlığı
Linkler
Site Planı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Sultan Selim Mah. Arifbey Caddesi No:5 Daire:5 Giresun  Tel/Fax: (454) 212 33 42 Gsm: 532 686 23 83