Muammer IŞIK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Giresun, Çağrıkent Sitesi GİRESUN, işçi puantaj cetveli örneği,İşçi puantaj cetveli doldurulması yevmiye hesaplamaları     

 
 
İŞÇİ PUANTAJ CETVELİ
 
....................... İŞLETMESİ
İŞYERİ SİCİL NO :.................................................                                                                                                 AİT OLDUĞU DÖNEM: .../.../201..
 
Sıra
No
İşçinin
Adı Soyadı
ÇALIŞTIĞI GÜNLER
Çalıştığı
Saat Toplamı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
25
26
27
28
29
30
30
31
1                                                                    
2                                                                    
3                                                                    
4                                                                    
5                                                                    
6                                                                    
7                                                                    
8                                                                    
9                                                                    
10                                                                    
11                                                                    
12                                                                    
13                                                                    
14                                                                    
15                                                                    
 
    Çalıştığı Saatler: (Rakamla)
      Tatil Günleri: T
      İzin Günleri: İ

 

İşveren/sorumlu
.../.../201..
(İmza)

 

 

 
Skip Navigation Links
İnternet Vergi Dairesi
E-Beyanname
E-Bildirge
E-İşçi Giriş-Ayrılış
SGK Vizite Giriş Sistemi
Vergi Takvimi
TC Kimlik No Sorgulama
Mevzuat Bilgi Sistemi
Resmi Gazetede Bugün
Giresun Defterdarlığı
Linkler
Site Planı

 

 

 

 

 

 

                                  Sultan Selim Mah. Arifbey Caddesi No:5 Daire:5 Giresun  Tel/Fax: (454) 212 33 42 Gsm: 532 686 23 83