*** 02/05/2016 ***

Mart 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Mart 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Mart 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 9. taksit ödemesi

2015 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi

2015 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi

*** 10/05/2016 ***

16-30 Nisan 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16-30 Nisan 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

*** 16/05/2016 ***

2016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

2016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

Nisan 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

*** 17/05/2016 ***

22016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

2016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

*** 20/05/2016 ***

Nisan 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

*** 23/05/2016 ***

Nisan 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı

Nisan 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

*** 24/05/2016 ***

Nisan 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

*** 25/05/2016 ***

1-15 Mayıs 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

1-15 Mayıs 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

*** 26/05/2016 ***

Nisan 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

*** 31/05/2016 ***

2016 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi

Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması

2015 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında)

2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Nisan 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Nisan 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi

2016 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)

2015 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında)
 
     GİRESUN İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ   
GIRESUN GIRESUN