ÖDEME KAYDEDİCİ CIHAZ İZİN DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

................................ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE


Konu: Yazar kasa

Dairenizin ......................... sicil numarasında kayıtlı vergi mükellefinizim. 3100 sayılı kanun gereği perakende satışlarım için yazar kasa kullanmak istiyorum gereğinin yapılarak tarafıma yazar kasa alma izin belgesinin verilmesini arz ederim.

Saygılarımla. ...../...../.....


Mükellef
Ad, Soyad
İmza

ADRES:
............................................................................
............................................................................
............................................................................

ÖDEME KAYDEDİCİ CIHAZ BİLDİRİM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

................................ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme kaydedici cihazları kullanmaları hakkındaki kanunun uygulanması ile ilgili olarak perakende satışlarım için, …/ …/ 200.. tarihinden itibaren elektronik yazar kasa kullanmaya başlıyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.


Mükellef
Ad, Soyad
İmza


MÜKELLEFİN:
Adı Soyadı :
Adresi :
İşi :

Vergi Dairesi :
ELEKTRONİK YAZAR KASANIN
Kullanılacağı Adres :
Marka ve Modeli :
Sicil no :

YETKİLİ BAYİNİN
Adı Soyadı :
Adresi :
Vergi Dairesi :
Fatura No :

NOT:Yazar kasanın Fatura yerine geçecek nitelikte fişler çıkarmaya başladığını gösteren örnek fiş iliştirilecektir.

ÖDEME KAYDEDİCİ CIHAZ DEVİR DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

................................ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Dairenizin .................................... sicil numarasında kayıtlı vergi mükellefinizdim. .../.../.... tarihinde kapatmış olduğum işyerimdeki .................. Marka, ..................................... Sicil numaralı yazar kasamı, ............ Vergi Dairesinin .................... sicil numarasında kayıtlı mükellefi olan ..............’e devrettim./

Durum bilgilerinize arz olunur.


Mükellef
Ad, Soyad
İmzaÖDEME KAYDEDİCİ CIHAZ RUHSAT ÇIKARMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

................................ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE


Konu: Yazar kasa ruhsatname izin belgesi hk.

Dairenizin ........................... sicil numarasında kayıtlı gelir vergisi mükellefinizim. Marka ve............................. sicil numaralı yazar kasama ait ruhsatnamemi kaybettim.

Yeniden yazarkasa ruhsatnamesi çıkartabilmem için tarafıma izin yazısının verilmesini arz ederim.


Mükellef
Ad, Soyad
İmza