Yabancı Uyrukluların Çalışma İzni Başvurusu ve Sosyal Güvenlik İşlemleri.

Yabancı uyruklu kişilerin ve bu kişileri çalıştırmak isteyen işverenlerin, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu hükümlerine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni almadan çalışması ve çalıştırılması yasaktır.

Çalışma izini başvuruları işverenlerce e-devlet üzerinden istenilen belgeler de eklenerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılır. Ülkemize sığınmacı olarak gelen yabancı uyruklular, altı ay geçmedikçe çalışma izni başvurusunda bulunamazlar. Eksiksiz yapılan başvurular 30 gün içerisinde sonuçlandırılır.

Çalışma izni için başvurulan işyerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancı sayısı, çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçemez. Çalışan sayısı ondan az ise bir yabancı için çalışma izini verilebilir.

Yabancı çalıştıran işverenler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre hareket etmek mecburiyetindeler. Çalıştırılan yabancılar tüm sigorta kollarına tabi olup, bunlara asgari ücretin altında ücret ödenemez. Aksine hareket edenler hakkında ilgili kurumlarca idari para cesası uygulanacağı tabiidir.