Vergi Cezasında İndirim Dilekçesi, VUK 376 Madde uygulama isteği dilekçe örneği,ceza indirim talep dilekçesi, Cezada indirim nasıl olur, ceza indirimi nedir, indirin nasıl yapılır, Muammer IŞIK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Giresun,      

 
 
VERGİ CEZASINDA İNDİRİM TALEP DİLEKÇESİ

                                                                                    

                                                                                                                                                 ……/…../20...

  

……………………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                         ………………….

   

Dairenizin ………………….  T.C. Kimlik Numaralı Vergi mükellefiyim. Adıma düzenlenen, …./…./20… tarih ve …..… Cilt ……… Sıra no'lu vergi/ceza ihbarnamesini …./…./……… tarihinde tebliğ aldım.

            

            213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376 ncı maddesine göre ceza indirim müessesesinden yararlanarak adıma kesilen cezayı indirimli olarak ödemek istiyorum.

             Gereğini bilgilerinize arz ederim. arz ederim.

 

                                                                                                                     Adı Soyadı 

            
                                                                                                            
 
ADRES
:
 
İŞ TEL
:
 
CEP TEL
:
 
E-POSTA ADRESİ
:
 

 
Skip Navigation Links
İnternet Vergi Dairesi
E-Beyanname
E-Bildirge
E-İşçi Giriş-Ayrılış
SGK Vizite Giriş Sistemi
Vergi Takvimi
TC Kimlik No Sorgulama
Mevzuat Bilgi Sistemi
Resmi Gazetede Bugün
Giresun Defterdarlığı
Linkler
Site Planı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Sultan Selim Mah. Arifbey Caddesi No:5 Daire:5 Giresun  Tel/Fax: (454) 212 33 42 Gsm: 532 686 23 83