İŞCİ ÖZLÜK DOSYASI

ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
- İşe Başvuru Formu
- İş Teklif Formu
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- 2 adet resim
- Nüfus kayıt örneği
- Aile durum belgesi
- Askerlik durum belgesi
- Adli sicil kaydı
- İkametgâh Belgesi
- Diploma fotokopisi
- Sağlık raporu
- Kan grubu kartı
- İşe Giriş Muayene Formu
- İş / Hizmet Sözleşmesi
- SGK işe giriş bildirgesi

İŞCİNİN ÖZELLİĞİNE GÖRE BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR
- Egelli/Sakatlık olması halinde Rapor
- Teşvikten faydalanılıyorsa bunu gösteren belgeler
- Sakatlık indiriminde Gelir İdaresi Başkalığından alınmış indirim yazısı
- Eski Hükümlü, Terör Mağduru veya Engelli işçinin İŞKUR müracaat kayıt evrakı
- 18 yaşından küçükse ebeveyninin muvafakatnamesi
- Yabancı uyruklu ise çalışma izni belgesi

İŞCİNİN ÖZELLİĞİNE GÖRE BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR
- Özellik gerektiren işlerde diploma, ehliyet gibi belge örnekleri
- İşin niteliğine uygun muayene raporları
- Periyodik sağlık kontrolü gerektiren işler için sağlık raporları
- Fazla mesai için işçinin onay verdiğini gösteren imzalı belge
- Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi

İŞ SÜRESİNCE GEREKEN EVRAKLAR
- Yıllık, ücretsiz ve mazeret iznlerine ait belgeler,
- Doğum ve emzirme izinleri ait belgeler
- Hastalıkı,İstirahat ve iş göremezlik raporları
- İşçi hakkında tutulan tutanak, raporlar,
- Soruşturma ve savunma yazıları ile yapılan uyarılar ve verilen cezalara ait belgeler,
- İmzalı bordrolar/ücret pusulaları
- Maaş ve sosyal haklarında oluşan değişiklik,terfi ve görevlendirme yazıları,
- İş sağlığı ve güvenliği konusunda mesleki eğitim belgeleri

İŞTEN ÇIKIŞ SÜRESİNDEKİ EVRAKLAR
- SGK işten ayrılış bildirgesi
- İbraname
- Çalışma Belgesi/Hizmet Belgesi
- Fesih bildirimi/İstifa dilekçesi
- Kıdem ve İhbar Tazminatı Bordroları
- İşçiye noterle yapılan bildirimler